कस्तो कोर्स हो छोरी “BBA” भन्या ?

हाम्रो सन्देश संवाददाता

बाबु :- छोरी तिमीले १२ सकेपछी के गर्ने प्लान गरेकी छौ त ?

छोरी :- म “BBA” गर्छु बुवा ।

बाबु :- कस्तो कोर्स हो छोरी “BBA” भन्या ?

छोरी :- “Boyfriend को Bike मा Aish”

बाउ ठाउँको ठाउँमा बेहोस ।

Loading...