शेरेको Leave Application

हाम्रो सन्देश संवाददाता

हेल्लो सर्,
When I come come
पानी पर्‍यो झम झम्

Leg मेरो चिप्ल्यो,
I लडिङ ठाम को ठाम्,

झर्यो My Bag,
Book भिज्यो कसम्,

तेसैले Today ,
I will Not Come …

Yours फाल्तु विद्यार्थी
शेरे

Loading...